Veszélyes gépek üzembe helyezése

A gazdálkodó szervezetnél használt minden olyan gépet, berendezést használatba vétel előtt munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni, amely veszélyesnek minősül, majd biztosítani kell azok időszakos munkavédelmi felülvizsgálatát. A veszélyes gépek listáját, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tartalmazza.

Veszélyes gépnek minősül:

Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez tartozó 1/a és 1/b mellékletek stb.

A gépekhez tartozó dokumentációk beszerzése.

Érintésvédelmi mérés elvégeztetése.

Új gépeknél is el kell végeztetni ezt a vizsgálatot az üzembe helyezés előtt. A vizsgálatot érintésvédelmi felülvizsgáló jogosultsággal rendelkező villanyszerelő végezheti.

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

A munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos (jóváhagyás miatt) együtt végzik.

A munkáltató írásbeli nyilatkozata az üzembe helyezésről.

Mvt.23. § (1)39 értelmében a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

+36/70 458 1994 (Tűzvédelem - Tűzgátló lezárások) +36/70 394 3636 (Munkavédelem - Minőségirányítás)