Emelőgép ügyintéző

A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet értelmében az emelőgép üzemeltetője köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeit biztosítani. A jogszabályban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét írásban átruházhatja megfelelő műszaki szakképesítésű személyre, jelen esetben emelőgép ügyintézőre, emelőgép szakértőre. Az emelőgép ügyintéző elkészíti a helyi Emelőgép Szabályzatot és a kapcsolatos dokumentumokat. Ezután folyamatosan számon tartja az előírt vizsgálatokat, személyi feltételeket, és ellenőrzi az üzemeltetési körülményeket.

Emelőgép ügyintéző feladatai:

Az egyes emelőgépeknél:

időszakos vizsgálatok esetén

Egyéb dokumentációk esetén:

Teherfelvevő eszközöknél:

Emelőgépek időszakos felülvizsgálatai:

Az emelőgépek a veszélyes gépek közé tartoznak. Az üzembe helyezés előtt szükséges a munkavédelmi üzembe helyezés, ennek feltétele a megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése. Ha az előzetes vizsgálat rendben van, a munkavédelmi üzembe helyezés megtörtént, akkor ezután a munkáltató írásban üzembe helyezi a gépet.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévente meg kell ismételni. Fontos, hogy a gyártó a gép használati utasításában ennél rövidebb időt is meghatározhat, ilyenkor azt kell figyelembe venni. Tekintettel kell lennünk arra is, hogyha megváltoznak a körülmények (környezet megváltozik, technológia megváltozik), akkor a vizsgálatot újra el kell végezni.

+36/70 458 1994 (Tűzvédelem - Tűzgátló lezárások) +36/70 394 3636 (Munkavédelem - Minőségirányítás)