Tűzvédelem
Tűzvédelmi szolgáltatás
Tűzvédelmi szabályzat
Tűzriadó terv
Tűzvédelmi oktatás
Tűzvédelmi szakvizsga
Társasházak tűzvédelme
Tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálatok
Tűzvédelem/ Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

A tűzvédelmi szabályzat célja a tűzesetek megelőzése és az esetlegesen keletkezett tűz szakszerű felszámolása. A vállalat vezetőjének a kötelessége, hogy a hatályos tűzvédelmi jogszabályok előírásaival összhangban meghatározza a gazdálkodó szervezetre vonatkozó tűzvédelmi és biztonsági követelményeket, és gondoskodjon róla, hogy azokat minden érintett megismerje, illetve, hogy azok végrehajtását munkajogi eszközökkel biztosítsa.

A jogszabályok csak általános rendelkezéseket tartalmaznak, ezért van szükség egy, az adott vállalat sajátosságait figyelembe vevő, egyedi belső szabályozásra. A tűzvédelmi szabályzatot legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy készítheti el és módosíthathatja, kivéve azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő.

Az 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (hatályos módosítása: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet) előírja, hogy a tűzvédelmi szabályzat elkészítése kötelező, ha cége:

Mit tartalmaz a tűzvédelmi szabályzat?

A tűzvédelmi szabályzat az alábbi (kötelező) elemeket tartalmazza:

Tűzvédelmi oktatás

Amennyiben a szervezet tűzriadó terv készítésére kötelezett, az abban foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az érintettekkel gyakoroltatni kell, és annak eredményét értékelve kötelező azt írásban is rögzíteni. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) előírja, hogy mikor kell egy szervezetnek (munkaidőben) tűzvédelmi oktatást tartania, amelynek gyakoriságát a munkáltató a tűzvédelmi szabályzatban köteles meghatározni. A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki, amennyiben a jogszabály alapján kötelezettek nem rendelkeznek tűzvédelmi szabályzattal, vagy abból kötelező tartalmi elem hiányzik.

Ügyeljen munkavállalói és környezete biztonságára, kérjen tőlünk egyedi ajánlatot tűzvédelmi szabályzat készítésére vagy egyéb szakértő szolgáltatásainkra, és ha bármilyen további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeinken!

+36/70 458 1994 (Tűzvédelem - Tűzgátló lezárások) +36/70 394 3636 (Munkavédelem - Minőségirányítás)