Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Orvosi vizsgálatok

Együttműködés foglalkozás-egészségügyi szolgáltatókkal

A munkavédelem részeként, minden munkáltató köteles szerződést kötni egy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval. A foglalkozás-egészségügyi orvos a munkavállaló egészségügyi alkalmasságát előzetes, illetve időszakos vizsgálatok alapján állapítja meg. A törvényi előírások szerint a munkavállaló csak akkor és csak olyan munkára alkalmazható, amely munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, és foglalkoztatása az egészségét és testi épségét károsan nem befolyásolja.

Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje

A fentieket összefoglaló dokumentum az Orvosi Alkalmassági Vizsgálat rendje, melynek kidolgozásához foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét is ki kell kérni.

A törvény megkülönböztet

A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni.

A feladat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.