Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Gyakran feltett kérdések a munkavédelemben:


„Mi nem végzünk semmilyen veszélyes tevékenységet…Így is szükséges foglalkozni a munkavédelemmel?”

Tevékenységtől függetlenül, már egy foglalkoztatott munkavállaló esetén, szükséges vele foglalkozni! A Munkavédelmi törvény, veszélyességi osztály és munkavállalói létszám szerint, megfelelő számú, és végzettségű szakember foglalkoztatását teszi szükségessé, a munkavédelmi feladatok ellátásához.

„Nekünk csak munkavédelmi szabályzatra lenne szükségünk…”

Sajnos, sokan ebben a tudatban vannak, pedig ennek megléte NEM kötelező! Viszont tudni kell róla, ha valaki ragaszkodik meglétéhez, érdemes szakemberre bízni, és az abban foglaltakat szigorúan be kell tartani. Hiába nem kötelező dokumentum, ha valaki mégis rendelkezik vele, és az nem megfelelő, vagy a benne leírtakat nem tartják be, akkor még a munkavédelmi hatóság büntet is érte.

„Kell-e a munkavállalóknak, próbaidő alatt, egyéni védőeszközöket biztosítani, hiszen lehet, hogy csak pénzkidobás, és nem szeretnénk vásárolni, csak, ha biztos, hogy hosszú távon is nálunk fog dolgozni…?”

Teljesen mindegy a védőeszköz juttatás esetén, hogy a munkavállaló mióta dolgozik a cégnél éppen. A feladatai ellátásához szükséges védőfelszereléseket minden esetben biztosítani kell! Gyakran a korai felmondás/távozás miatt nem szeretnének ebbe pénzt fektetni, de a munkába állás egyik alap feltétele a megfelelő munkaruha és védőeszköz! Ezek nélkül a dolgozó nem láthatja el feladatait, sőt, meg is tagadhatja a munkavégzést!

„Kell-e oktatás, orvosi vizsgálat a munkavállalónak, ha még csak egy hete vettük fel…?”

Ez is egy olyan kérdés, amire IGEN a válasz. Munkába állni csak előzetesen elvégzett orvosi alkalmassági vizsgálattal, és „munkába állás előtti” munkavédelmi oktatással lehet! A munkavállalónál ezeket szintén alapfeltételként, a Munkavédelmi törvény határozza meg.

„A munkavédelmi oktatást feltétlenül szakemberrel kell megoldani? Nem lehetne másképpen…?”

A közhiedelemmel ellentétben a munkavédelmi oktatás, nem végzettséghez kötött. Fontos viszont, hogy a oktatásra szánt anyagot szakember állítsa össze, aminek elsajátítása után, már bárki tovább oktathat a munkavállalóknak, ha szeretné. Az oktatás feltétele ezek teljesülése, majd írásban való elismerése, hogy a dolgozó megkapta a számára fontos tudnivalókat.

„A munkavállalóm balesetet szenvedett munkavégzés közben… ezzel most mit kell tennem…?”

Munkáltatóként az az első, hogy kivizsgáljuk, valóban munkahelyi balesetnek tekinthető-e az adott baleset, vagy sem. Ha igen, akkor a sérülés mértékétől függően nyilvántartásba kell venni, ki kell vizsgálni. Négy napon túli munkakieséssel járó baleset esetén, a szükséges munkabaleseti jegyzőkönyvet meg kell küldeni a munkavédelmi hatóság részére is. Erre mindig a baleset idejét követő hónap 8.-ig van idő! Súlyos munkahelyi baleset esetén a hatóságokat azonnal értesíteni szükséges! (112; 104; Illetékes Munkavédelmi Főfelügyelet) Munkavédelmi szakembert kell bevonni a balesetek kivizsgálásába!

„Használunk néhány gépet a cégnél, de csak néhány kisebbet, nem veszélyes egy sem… nem egy nagy daru, vagy targonca…”

Azt, hogy mi veszélyes, vagy nem veszélyes gép, azt nem a gép nagysága dönti el. A Munkavédelmi törvény 21. §-ának (2) bekezdése, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez tartozó 1/a és 1/b mellékletek stb. tartalmazza, hogy mely gépeket hova kell sorolni. A veszélyes gépek szigorúbb szabályokhoz és használathoz vannak kötve. Érdemes szakember segítségét igénybe venni, ezek tisztázására. A veszélyes gépek vizsgálata IS szakemberhez kötött!

„Mi nem használunk, és nem is rendelkezünk semmilyen veszélyes anyaggal, csak, ami a takarításhoz szükséges, illetve a kézmosáshoz…, nem tudom... Ez számít?”

Igen számít! A munkahelyeken, minden vegyi anyagról nyilvántartást kell vezetni, és ugyan úgy fel kell tárni az általuk előrorduló kockázatokat, és azok kivédésének módját. Legyen szó akár tisztítószerekről vagy más jellegű anyagról. Különösen fontos, hogy a fellelhető anyagokról rendelkezni kell biztonsági adatlappal, melyben sok hasznos információ is megtalálható a vegyi anyagról, egészen az általa előforduló egészségügyi hatásokról, a tanácsolt védelem, és elsősegélynyújtási ismeretekig bezáróan.

„Nem tudom az általunk használt anyagok közül van-e olyan, amire különösen figyelni kell...?”

Azt, hogy az anyagok között van-e olyan, ami súlyosabb egészségkárosító hatással bír, szintén az adatlapról informálódhatunk. A rákkeltő/mutagén anyagok azok, amikkel fontos foglalkozni! Azon munkavállalók esetében, akik ilyen anyaggal állnak szoros kapcsolatban a munkavégzésük alatt, „expozíciós” nyilvántartással kell figyelni ezek kezelését.

„Mi az az expozíciós nyilvántartás, a vegyi anyagokkal kapcsolatban, és mik azok az expozíciós határértékek…?”

A munkahelyi expozíciós határértékek olyan szabályozói értékek, amelyek a munkahelyen előforduló vegyi anyagok tekintetében (az egészség szempontjából) biztonságosnak tartott szinteket jelzik. Figyelembe véve az adott anyag veszélyeivel kapcsolatban rendelkezésre álló információkat különös tekintettel annak rákkeltő hatására, mutagén hatására. Egy adott anyag expozíciójára vonatkozó határértékek megállapítása segíti a munkáltatókat abban, hogy megvédjék azon munkavállalók egészségét a lehetséges kockázatokkal szemben, akik vegyi anyagokkal dolgoznak, és korlátozzák a munkavállalók veszélyes vegyi anyagoknak való kitettségét. Ezeket a határértékeket uniós és nemzeti szinten a szabályozó hatóságok határozzák meg!

„Szükséges-e, és ki lehet munkavédelmi képviselő egy munkahelyen?”

Ha a munkavállalói létszám, a 20 főt eléri, akkor minden munkahelyen kell munkavédelmi képviselőt választani! Munkavédelmi képviselő, csak olyan személy lehet, akit a munkavállalók megválasztanak, és nem tölt be semmilyen vezető tisztséget az adott munkahelyen. A megválasztás után a képviselőnek el kell végeznie egy „16 órás munkavédelmi képviselő alapképzést”, majd évente egy „8 órás továbbképzést”, hogy a feladatait el tudja látni, és mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók érdekeit szakszerűen tudja képviselni.

„Generálkivitelező vagyok, építési vállalkozásom van. Szükséges munkavédelmi koordinátort alkalmaznom?”

Az építési munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, biztonsági és egészségvédelmi koordinátort kell alkalmazni. A fővállalkozó köteles alkalmazni minden kivitelezésen, függetlenül attól, hogy egy vagy több munkáltató munkavállalói vannak-e az építkezésen foglalkoztatva.

„Targoncákkal dolgozunk. Szükséges emelőgép ügyintézőt foglalkoztatnom?”

Az emelőgépek, targoncák a jogszabály szerint veszélyes gépeknek minősülnek. Ezért nagyon fontos, hogy üzemeltetésük során semmiféle veszélyt ne jelentsenek a használóik számára. Ennek megfelelően fontos, hogy az emelőgépet mint veszélyes munkaeszközt munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni és az előírt időszakos felülvizsgálatokat el kell rajta végezni. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Gyakran feltett kérdések a tűzvédelemben:

„Kell tűzvédelmi szabályzattal rendelkezni e a vállalkozásomnak?”

Kötelező a tűzvédelmi szabályzat abban az esetekben, ha:

„Szükséges tűzvédelmi szakembert foglalkoztatnom?”

Tűzvédelmi szakember kell 9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásai szerint, ha:

„Tűzriadó tervet kell készíttetnem?”

Ezekben az esetekben kötelező a tűzriadó terv készítése és annak évenkénti gyakoroltatása is:

„Milyen esetekben van szükség tűzvédelmi szakvizsgára?”

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet több munkakörben is előírja kötelezően a tűzvédelmi szakvizsga meglétét. Ezek többek között a hegesztési munkálatok, vagy nyílt lánggal munkát végzők (flexelés is számít!), robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolását végzők, éghető gáz lefejtését végrehajtó munkavállalók. De ide tartoznak a különböző tűzgátló nyílásgátlók, szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát és karbantartását végző személyek is.

„Meddig érvényes a tűzvédelmi szakvizsga?”

A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes. Ezután kötelezően meg kell újítani az erre specializálódott oktatásszervező vállalkozásoknál.

„Társasházak tűzvédelme kinek a feladata?”

A lakóknak és a társasház fenntartójának, illetve tulajdonosának érdeke és felelősége a rájuk vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása. A három szintesnél magasabb, és tíznél több lakást magába foglaló társasház számára kötelező tűzvédelmi házirendet kiadni és kidolgozni az épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat. Ezekben lehet és kell is például szabályozni az épület közös tereiben a tárolás szabályait, az esetlegesen keletkező tűz esetén a vonatkozó viselkedési szabályokat is.

„Ki tarthat tűzvédelmi oktatást?”

A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja. VISZONT! A tűzvédelmi oktatás tananyagát csak a vonatkozó rendelet erre vonatkozó pontjaiban előírt közép- vagy felsőszintű tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy készítheti el.

„Tűzoltó készülékemet felül kell vizsgálni?”

Határozottan IGEN! Nem csak jogszabályi előírás, de az élet és anyagi javaink megmentése érdekében fontos, hogy meglévő tűzoltó eszközeinket időszakosan vizsgáltassuk felül és végeztessük el rajtuk a kötelező karbantartásokat. Minden esetben felkészült és a karbantartáshoz szükséges engedéllyel rendelkező szakemberrel végeztessük el a tűzoltó készülékeink, tűzcsapjaink és minden más tűz elleni védekezést szolgáló eszközünk felülvizsgálatait.

„Rendezvényszervezéssel foglalkozom/rendezvényt szervezek. Van valami teendőm a tűzvédelemmel kapcsolatban?”

Természetesen van. A rendezvény jellegétől, részvevők számától, helyszíntől függően különböző bejelentési, engedélyezési kötelessége van a szervezőnek a kijelölt hatóságok felé. Ide tartozik, hogy a rendezvényt a kezdete előtt 10 nappal be kell jelenteni a területileg illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság felé. Valamint tűzvédelmi és biztonsági tervet kell készíteni a rendezvényre.

Gyakran feltett kérdések az ADR tanácsadás, az ADR oktatás kapcsán:


„Honnan tudhatom, hogy szükségem van ADR tanácsadásra vagy sem?”

Abban az esetben, ha veszélyesnek minősülő árut vagy veszélyes hulladékot szállít, szállíttat, vagy a veszélyes áru szállításához kapcsolódón bármilyen más kiegészítő tevékenységet folytat, például csomagol, vagy a ki- vagy berakodást intézi, biztosan szüksége van ADR tanácsadásra is.

„Igazából nincs is közünk a veszélyes áruhoz, csupán az ideiglenes tárolásban segítünk…”

Fontos tudni, hogy nem csak akkor van szükség ADR tanácsadásra, ha konkrétan valamilyen kapcsolatba kerül a veszélyes áruval (például csomagolja azt), hanem akkor is, ha csak az ideiglenes tárolásban vállal szerepet.

„Bizonytalan vagyok abban, hogy akkor most kell-e nekünk az ADR tanácsadás vagy sem…”

Családi vállalkozásunk teljes körű szolgáltatásokat nyújt, így, ha nem biztos abban, hogy kell-e ADR tanácsadót alkalmaznia, első körben felmérjük alaposan a helyeztet. Megállapítjuk, hogy cégének tényleg szüksége van ADR tanácsadóra vagy sem, erről pedig hivatalos szakvéleményt küldünk, hogy eloszlassunk minden kételyt.

„ADR oktatásra jelentkeznék, de nem tudok részt venni személyesen a képzésen.”

Ez nem akadály. A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyek (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők stb.) e-learning rendszerben történő ADR 1.3 képzésen és két évente továbbképzésen akár online is részt vehetnek. A hagyományos tantermi oktatással szemben, itt nincs szükség személyes jelenlétre, így az ország bármely pontjáról, időbeosztásának megfelelően Ön is részt vehet az ADR oktatáson.

„Részt vettem már ADR oktatáson, így nekem már nincs szükségem erre.”

A jelenleg is érvényben levő jogszabály szerint, kétévente kötelező elvégezni a képzést. A képzésekkel kapcsolatos bővebb információkért keressen bennünket bizalommal a +36/70 394 3636-os telefonszámon vagy az info@valmar.hu e-mail címen!

Gyakran feltett kérdések az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel kapcsolatban:


„Összesen öt alkalmazottja van a startup vállalkozásunknak. ISO 9001 minőségirányítási rendszert mi is használhatunk?”

Igen, mivel az irányelvek alkalmazása független attól, hogy hányan dolgoznak a cégénél. Kis- és középvállalkozások, illetve multinacionális cégek esetében ugyanolyan hatékonyan alkalmazható a minőségirányítási rendszer.

„Mennyi idő múlva lesz érezhető eredménye, ha most belevágok és kiépítem a rendszert?”

Érdemes közép- illetve hosszú távú stratégiai befektetésként gondolnia erre. Mivel egy komplex, mindent átszövő rendszerről van szó, ami cége teljesítményének fokozását, a fenntartható fejlődést, valamint a vevői elégedettséget is érinti, ezért érezhető eredményeket minimum egy év után várhat.

„Bár egyéni vállalkozó vagyok, de fontosnak tartom, hogy ügyfeleim lássák, megbízhatóan, komolyan dolgozom. ISO tanúsítványt én is szerezhetek?”

Természetesen igen. ISO tanúsítvánnyal megszilárdíthatja a piaci pozícióját, sőt, még versenyelőnyhöz is juthat. Nem beszélve arról, hogy bizonyos pályázatok vagy üzleti tenderajánlatok esetében a tanúsítványok megléte alapkövetelmény is lehet, így mindenképp csak haszna származik belőle.

„Főleg külföldi üzleti partnereim vannak. Számukra is érdekes lehet, hogy használunk-e minőségirányítási rendszert?”

Igen, mivel az ISO 9001 az egyetlen olyan, a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) által kiadott szabvány a 9000-es szériában, ami a megfelelőség értékelésére használható. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer jelenleg a világ legelterjedtebb minőségfejlesztési szabványa, amit a világ közel kétszáz országában már sikerrel használnak, ezért általában ismerik is a rendszert.

„Belevágnék és használnám az ISO 9001-et. Mennyibe fog ez nekem kerülni?”

A végleges árat több tényező is befolyásolja. A cég mérete, tevékenységi köre, a folyamatok bonyolultsága és száma is hatással lehet a díjszabásra, mint ahogy a plusz kiegészítő szolgáltatásoknak is költsége van. Ha mégis szeretne egy kiindulóalapot, lépjen kapcsolatba velünk, hogy egyeztethessünk a további részletekről!

További információért keressen minket bizalommal!

Kapcsolat