Munkavédelmi koordinátor

Építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor és Biztonsági Egészségvédelmi Terv

Mikor és hol van szükség koordinátorra?

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerint egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, munkavédelmi képesítésű szakembert kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisában.

A munkavédelmi koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével és az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban:

Kivitelezői munkavédelmi koordinátort a jogszabályok szerint a fővállalkozó köteles alkalmazni minden kivitelezésen, függetlenül attól, hogy egy vagy több munkáltató munkavállalói vannak-e az építkezésen foglalkoztatva. A gyakorlatban azonban csak ott van kivitelezői koordinátor foglalkoztatva, ahol az építkezés nagysága, a fokozott veszélyek megléte megköveteli jelenlétét.

Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet (BE terv) azoknál az építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. A kivitelező addig nem kezdheti meg az építési munkahely kialakítását, amíg a kivitelezési tervdokumentáció részét nem képezi a BE terv.

Mi is az a biztonsági és egészségvédelmi terv?

A biztonsági és egészségvédelmi terv nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető el. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a következők szerint szabályozza: A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv. A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. Figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát. A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

A generálkivitelező munkavédelmi koordinátor alkalmazási kötelezettsége nem mentesíti a munkáltatókat a munkavédelmi feladataik alól.

Ezen felül rendelkezniük kell az adott munkaterületre aktualizált kockázatértékeléssel, munkaeszközök felülvizsgálati dokumentációival, munkavállalóik orvosi alkalmassági igazolásaival, továbbá valamennyi munkavédelem szabályozását képező dokumentummal.

+36/70 458 1994 (Tűzvédelem - Tűzgátló lezárások) +36/70 394 3636 (Munkavédelem - Minőségirányítás)