Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.
Munkavédelmi koordinátor

Építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor és Biztonsági Egészségvédelmi Terv

Mikor és hol van szükség koordinátorra?

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerint egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, munkavédelmi képesítésű szakembert kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisában.

A munkavédelmi koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével és az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban:

Kivitelezői munkavédelmi koordinátort a jogszabályok szerint a fővállalkozó köteles alkalmazni minden kivitelezésen, függetlenül attól, hogy egy vagy több munkáltató munkavállalói vannak-e az építkezésen foglalkoztatva. A gyakorlatban azonban csak ott van kivitelezői koordinátor foglalkoztatva, ahol az építkezés nagysága, a fokozott veszélyek megléte megköveteli jelenlétét.

Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet (BE terv) azoknál az építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. A kivitelező addig nem kezdheti meg az építési munkahely kialakítását, amíg a kivitelezési tervdokumentáció részét nem képezi a BE terv.

Mi is az a biztonsági és egészségvédelmi terv?

A biztonsági és egészségvédelmi terv nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető el. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a következők szerint szabályozza: A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv. A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. Figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát. A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

A generálkivitelező munkavédelmi koordinátor alkalmazási kötelezettsége nem mentesíti a munkáltatókat a munkavédelmi feladataik alól.

Ezen felül rendelkezniük kell az adott munkaterületre aktualizált kockázatértékeléssel, munkaeszközök felülvizsgálati dokumentációival, munkavállalóik orvosi alkalmassági igazolásaival, továbbá valamennyi munkavédelem szabályozását képező dokumentummal.