Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Egyéni védőeszközök

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját, a tevékenységekhez szükséges egyéni védőfelszerelések juttatási rendjét.

A munkáltató köteles egyéni védőeszközzel ellátni a dolgozót, ha a munkakörében, illetőleg a munkahelyén egészségét, vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, illetőleg léphet fel, vagy az egyéni védőeszköz biztosítását közegészségügyi érdek indokolja.

Azt, hogy milyen egyéni védőeszközöket kell használnia az alkalmazottaknak a munkavégzés során, az Egyéni Védőeszköz Juttatási Rend határozza meg.

Munkavédelmi védőeszköz

Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége.

A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen használni, és annak jó állapotát megőrizni, azt karbantartani.

Az egyéni védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad.

A védőeszköznek a védelmet a használata teljes időtartama alatt biztosítania kell.

A védőeszközök jelentős részét szemrevételezésével, illetve tapintásos érzékeléssel lehet vizsgálni, és a tájékoztatóban előírtakkal történő összevetés alapján megállapítani, hogy a védőeszköz eleget tesz-e e követelménynek.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.