Munkavédelmi képviselő képzés - E-learning

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai szerint minden munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, vagy korábban nem tartottak választást, ott kötelező munkavédelmi képviselőválasztást tartani.

A megválasztott munkavédelmi képviselőknek kötelező a megválasztást követő hat hónapon belül 16 órás alapképzésen részt venniük, majd az első évet követően, évente egyszer a 8 órás továbbképzéseken is kötelező a részvétel.

A 8 órás továbbképzésen minden évben más-más témaköröket kell feldolgozni. Ezek a következők lehetnek:

A munkavédelmi képviselők feladata

Munkahelyek biztonságával összefüggő munkavállalói jogok és érdekek képviselete. Ennek keretében részt vesz az új gépek, új technológiák biztonságos bevezetésében, a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, rendkívüli események kivizsgálásában, ellenőrzi a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotát. Javaslatokat tehet a munkáltató számára a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben.

Jogosult meggyőződni:

Joga:

A munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatónak együtt kell működni a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében. Amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatot készít, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) hozzájárulása szükséges. A munkavédelmi képviselőnek az észrevételeire, kezdeményezéseire a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.

Az I. veszélyességi osztályba, valamint az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató II. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónak munkavédelmi programban kell megfogalmaznia az egészséges és biztonságos munkakörülmények fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A programot a munkavédelmi bizottsággal egyeztetve kell elkészíteni és minden munkavállalóval ismertetni kell.

A képzésről

Annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet. Ennek költségei a munkáltatót terhelik. Az alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg.

Oktatási tematika:

A munkavédelem általános ismeretei

A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

16 órás e-learning alapképzés ára: 31000Ft (Áfamentes)

8 órás e-learning éves továbbképzés ára: 19000Ft (Áfamentes)

Jelentkezés 16 órás alapképzésre Jelentkezés 8 órás továbbképzésre

Képzéssel kapcsolatos információk: Válent Brigitta +36/70 394 3636

+36/70 458 1994 (Tűzvédelem - Tűzgátló lezárások) +36/70 394 3636 (Munkavédelem - Minőségirányítás)