Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.
Munkavédelmi képviselő képzés - E-learning - most akciósan!

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai szerint minden munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, vagy korábban nem tartottak választást, ott kötelező munkavédelmi képviselőválasztást tartani.

A megválasztott munkavédelmi képviselőknek kötelező a megválasztást követő hat hónapon belül 16 órás alapképzésen részt venniük, majd az első évet követően, évente egyszer a 8 órás továbbképzéseken is kötelező a részvétel.

A 8 órás továbbképzésen minden évben más-más témaköröket kell feldolgozni. Ezek a következők lehetnek:

A munkavédelmi képviselők feladata

Munkahelyek biztonságával összefüggő munkavállalói jogok és érdekek képviselete. Ennek keretében részt vesz az új gépek, új technológiák biztonságos bevezetésében, a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, rendkívüli események kivizsgálásában, ellenőrzi a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotát. Javaslatokat tehet a munkáltató számára a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben.

Jogosult meggyőződni:

Joga:

A munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatónak együtt kell működni a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében. Amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatot készít, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) hozzájárulása szükséges. A munkavédelmi képviselőnek az észrevételeire, kezdeményezéseire a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.

Az I. veszélyességi osztályba, valamint az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató II. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónak munkavédelmi programban kell megfogalmaznia az egészséges és biztonságos munkakörülmények fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A programot a munkavédelmi bizottsággal egyeztetve kell elkészíteni és minden munkavállalóval ismertetni kell.

A képzésről

Annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet. Ennek költségei a munkáltatót terhelik. Az alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg.

Oktatási tematika:

A munkavédelem általános ismeretei

A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

Munkavédelmi képviselő képzés online

A munkavédelmi képviselő ugyan köteles a megválasztását követő hat hónapon belül részt venni az alapképzésen, ennek azonban számos esetben földrajzi, magánéleti vagy időbeosztás-beli akadályai lehetnek. Az e-learning képzések választásával kiküszöbölhetők ezek a nehézségek.

A hagyományos, tantermi oktatással szemben az online kurzusok nem követelik meg a személyes jelenlétet, így az e-learning rendszerben történő munkavédelmi képviselő képzés és éves továbbképzések olyanok számára is elérhetők, akiknek korábban korlátozott hozzáférésük volt hasonló lehetőségekhe

Miért érdemes az e-learning képzést választani a jelenléti oktatás helyett?

Számos érv szól a kötelező alapképzés és a éves továbbképzések online történő elvégzése mellett. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a kurzus résztvevőinek nem kell megjelenni az oktatás helyszínén, így megtakaríthatják az utazásra fordítandó időt és energiát, emellett sokkal rugalmasabban sajátíthatják el a munkavédelem általános ismereteit. Az e-learning alapképzésen és továbbképzéseken való részvételhez csupán internet-hozzáférésre van szükség, így ezek az ország szinte bármely pontjáról elvégezhetők.

A 16 órás e-learning alapképzésen elsajátíthatók a munkavédelemre vonatkozó legfontosabb információk az alapvető fogalmaktól kezdve a szabály- és követelményrendszereken át a munkavédelmi képviselő számára szükséges jogi ismeretekig. Mindezt idő- és energiatakarékosan, ám legalább olyan mélységben és részletességgel, mint ahogy a jelenléti oktatás során történne.

A képzésekkel kapcsolatos bővebb információkért keressen bennünket bizalommal a +36/70 394 3636-os telefonszámon vagy az info@valmar.hu e-mail címen!

16 órás e-learning alapképzés ára: 31000Ft (Áfamentes) HELYETT MOST az éves továbbképzés áráért 19000Ft (Áfamentes)!

8 órás e-learning éves továbbképzés ára: 19000Ft (Áfamentes)

Képzéssel kapcsolatos információk: Válent Brigitta +36/70 394 3636