Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelem minden munkahelyen kiemelten fontos, a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt nélkülözhetetlen a szabályok betartása. A szabályokról, teendőkről és minden alapvető információról tájékoztatni kell az érintetteket. Mind az elmélet, mind a gyakorlat az oktatás része.

A munkavédelmi oktatás célja, hogy minden munkavállaló rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, a munkavégzése során magabiztosan alkalmazza azokat

Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani?

A legalapvetőbb az első alkalom, az az oktatás, amin minden új munkavállaló részt vesz. Az eltérő munkakörökhöz eltérő feladatok tartoznak, amik más és más eszközök, berendezések használatával járnak.

Ezért szükség van oktatásra:

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

A munkavédelmi oktatásban, így a tematika kidolgozásában munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie.

Munkavédelem a Home Office-ban

A távmunkára vonatkozó munkavédelem alapelve, hogy a dolgozót ugyanolyan szintű védelemben kell részesíteni, mintha a cég telephelyén dolgozna. A Home Office esetén fontos, hogy a munkáltató előzetes vizsgálatot követően engedélyezze az informatikai eszközök használatát, vagyis, meg kell róla bizonyosodni, hogy azok megfelelnek az információ- és balesetvédelmi szempontoknak.

A Home Office szabályos munkavédelmének másik alapelve, hogy ellenőrizni kell a távmunka helyét. Szükség van helyszíni kockázatértékelésre, amely magában foglalja például az egészségvédelmi szempontok ellenőrzését is, vagyis, hogy az otthon kialakított feltételek nincsenek-e hosszú távon káros hatással a dolgozó egészségére, illetve biztonságos-e a helyszín.

Amit a munkavédelmi oktatásról tudni érdemes

Napjainkban a munkavédelem igen szigorúan szabályozott. Egy munkáltatónak rengeteg feltételnek kell megfelelnie, és az előírások be nem tartása súlyos büntetést vonhat maga után egy esetleges ellenőrzéskor. Még rosszabb a helyzet, ha a dolgozót munkabaleset éri, és nem történt meg a munkavédelmi oktatás. Ilyen esetben, teljes mértékben a cég tehető felelőssé.

Minden munkáltatónak kötelessége a munkavédelmi oktatást úgy biztosítani, hogy a dolgozók megismerjék az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés elméleti és gyakorlati feltételeit, módszereit. Fontos, hogy a munkavédelmi oktatás megtörténtét és témáját mindig írásban rögzítsük, majd a dolgozó az aláírásával hitelesítse.

Fontos, hogy a munkavédelmi oktatás nem csupán a baleset-megelőzésre terjed ki.

Azt is tartalmaznia kell, hogy ha mégis baleset következik be, akkor kinek mit kell tennie, és milyen feladatokat kell elvégeznie, valamint, hogy mit kell tennie a kár minimalizálásának érdekében. A legtöbb baleset elkerülhető ugyan, de az is fontos, hogyha már bekövetkezett, akkor ne történjen még nagyobb baj.

A munkavédelmi oktatás nem egy szükséges rossz. Mind a vezetőségnek, mind pedig a munkavállalóknak érdeke!