Tűzriadó terv

Bizonyos esetekben a tűzvédelmi szabályzat részeként tűzriadó tervet kell készíteni. Ez függ a létesítmény, vagy létesítmény egy részének a funkciójától, rendeltetésétől, a befogadó képességétől, vagy a gyártott, felhasznált, ill. raktározott anyag tűzveszélyességi besorolásától. A tűzriadó terv tartalmi és formai követelményeit a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet határozza meg.

Ennek megfelelően a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt épületrészre, vagy épületre ha az:

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

+36/70 458 1994 (Tűzvédelem - Tűzgátló lezárások) +36/70 394 3636 (Munkavédelem - Minőségirányítás)