Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.
ADR 1.3 fejezete szerinti e-learning oktatás

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet előírja, hogy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők stb.) feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból.

A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat. Az igazolást a munkát végző személynek a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia.

Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás: A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira. Ha a veszélyes árut multimodális szállítással továbbítják, a személyzetnek a többi szállítási módra vonatkozó előírásokat is ismernie kell.

Biztonsági képzés: A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának. Az ADR oktatás célja, hogy a személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek.

Az ADR képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

Kiknek lehet szüksége az adr 1.3 igazolásra:

Konkrét példákkal:

A képzésről

Az ADR 1.3 oktatás megkezdéséhez előképzettség nem szükséges, a tanúsítvány kiállításához pedig nem kell hatósági vizsgát tenni.

A tananyag elsajátítása után egy tesztet kell kitölteni és ezután kerül kiállításra az oktatás elvégzését tanúsító dokumentum.

A képzést a jogszabály szerint 2 évente kötelezően el kell végezni!

A hagyományos, tantermi oktatással szemben az online kurzusok nem követelik meg a személyes jelenlétet, így az e-learning rendszerben történő munkavédelmi képviselő képzés és éves továbbképzések olyanok számára is elérhetők, akiknek korábban korlátozott hozzáférésük volt hasonló lehetőségekhez.

ADR 1.3 szerinti e-learning oktatás ára: 11800Ft + Áfa/fő

A képzésekkel kapcsolatos bővebb információkért keressen bennünket bizalommal a +36/70 394 3636-os telefonszámon vagy az info@valmar.hu e-mail címen!

Jelentkezés az ADR 1.3 képzésre