Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Munkavédelem

A munkavédelem célja a munkahelyek biztonságának fenntartása!

Veszélyforrásnak minősül minden olyan tényező, amely a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkezik és a munkát végzőre vagy a munkavégzés környezetében lévő emberekre ártalmat vagy veszélyt jelent.

1. Egyik nagy területe a munkabiztonság. Feladata a baleset-megelőzés, illetve, a már megtörtént baleset kivizsgálása ésa hasonló balesetek elleni intézkedés.

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

A munkavédelem a következő területeket öleli fel:

Az ezeken a területeken végrehajtott intézkedések jelentős mértékben hozzájárulhatnak a munkahelyi egészség és biztonság kialakításához, illetve fenntartásához.

Az állam, illetve a törvényi szabályozás mellett a munkáltatónak is mindig gondoskodnia kell a munkavédelemről egy belső szabályzat megalkotásával, valamint annak betartatásával.

A legfontosabb szervezeti szabályok:

2. Másik nagy területe a foglalkozás-egészségügy. Célja, hogy egészséges munkakörülményeket teremtsen a dolgozóknak.

Megvizsgálja, hogy egy egészséges, dolgozó ember szervezete hogyan reagál a különböző, munkából adódó terhelésekre, és ezek alapján határozza meg a maximális megengedett terhelési értéket.

Foglalkozáskörei:

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg a rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak.

Összegezve tehát, a munkahelyi egészségért és biztonságért a munkáltató felel, akár a munkahelyen felmerülő kockázatokról, akár a munkavállalók képzéséről vagy az ahhoz kapcsolódó szervezési feladatokról is legyen szó.

Fontos, hogy a munkavédelmi szabályokat a munkáltatónak kell megismertetnie és betartatnia a dolgozókkal. A szabályok megismertetése történhet helyi munkavédelmi oktatáson, továbbképzésen vagy akár külső cég által is. Hiányosság esetén a munkáltató súlyos bírságra számíthat.

A munkavédelmi szabályok és előírások betartásával csökken a veszélyforrások száma.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van vagy segítséget szeretne kérni, hívjon minket bizalommal!