Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Munkavédelem

Teljes segítséget nyújtunk a munkavédelem területén. Keressen minket elérhetőségeinken!

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is támogatják.

munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit is úgy kell megteremteni a munkát végző ember számára, hogy megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő megbetegedések és a munkabalesetek.

Ha kérdése van hívjon!

+36 30 603 5057 vagy +36 70 394 3636

Biztonság a munkahelyen, munkavédelem

Minden cégnek foglalkoznia kell bizonyos szinten a munkavédelemmel, még a legegyszerűbb 1-2 fős irodai munkát végző társaságnak is. Számos jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tennünk és veszélyes munkafolyamatok esetében már akár összetett rendszer kidolgozása szükséges ahhoz, hogy a veszélyforrások száma a lehető legalacsonyabbra csökkenthető legyen. A szabályzatokban, illetve szabályozásokban foglaltak betartásával a munkavégzés folytonossága úgy biztosítható, hogy közben megőrizzük a dolgozók egészségét, testi épségét.

Számos ágat megkülönböztetünk a munkavédelemben, amelyek egytől egyig fontos szerepet játszanak a dolgozók épségének megőrzésében. A munkahely és a munkavégzés sajátosságainak függvényében ezek prioritása változhat ugyan, de egyik sem hagyható figyelmen kívül.

Munkavédelem

A munkavédelem és az ezzel járó procedúra számos vállalkozás számára egy kipipálandó kötelező. De nem mindegy, hogy kire bízza ezt a feladatot. Miért? Mert nem a papír, hanem az azt kiállító cég szakértelme garantálja valójában, hogy dolgozói biztonságban végezhetik munkájukat, és a vagyontárgyaiban sem keletkezik kár. Nem utolsó sorban cége jelentős bírságoktól mentesül.

Ha Önnek is fontos a biztonság, kérjen ajánlatot tőlünk!

Munkavédelem teljes körűen a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profi csapatával

• Egyedi kérésre megírjuk cége munkavédelmi szabályzatát

• Az Ön cégére szabott munkavédelmi oktatást tartunk. A szakembereink által összeállított munkavédelmi tematika alapján Önnek, mint cége ügyvezetőjének jogában áll az újonnan felvett munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni.

• Felmérjük cége technikai és munkaerő állományát, és erre szabva elkészítjük a kötelezően előírt kockázatértékelést

• Kidolgozzuk az egyéni, ill. a kollektív védőeszközök juttatási rendjét

• Munkavédelmi szempontból értékeljük a cégében alkalmazott veszélyes és nem veszélyes munkaeszközöket és elvégezzük azok szabályszerű üzembe helyezését.

• Munkavédelmi szempontból elvégezzük a veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök öt évenkénti kötelező felülvizsgálatát.

• Meghatározzuk az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, menetét (milyen munkakörökben, milyen időközönként, ill. mikor kell orvosi záró vizsgálaton részt venni?)

• Kivizsgáljuk és a Munkavédelmi Felügyelőség felé bejelentjük a munkabaleseteket

• Figyelemmel kísérjük a munkavédelmi jogszabályok változását és ezekről értesítjük Önt.

• Összeállítjuk a cég tevékenységéhez és létszámához igazított teljes munkavédelmi dokumentációt

• Veszélyes anyag, ill. készítmény használata esetén (még akkor is, ha csupán háztartási vegyszert alkalmaz az Ön cége) elkészítjük a kötelező kémiai kockázatbecslést, beszerezzük a kémiai kockázatbecslés elkészítéséhez szükséges biztonságtechnikai adatlapokat.

• Beszerezzük a szükséges figyelmeztető, engedélyező és tiltó táblákat

Milyen feladatokat jelent ez a munkáltatókra nézve?
1. · el kell készíttetnie a kockázatértékelést,
2. · el kell készíttetnie az egyéni védőeszköz juttatás rendjét,
3. · el kell készíttetnie az időszakos orvosi vizsgálatok rendjét,
4. · a munkavállalókat ki kell oktatni a munkavédelmi szabályokra,
5. · rendszeres ellenőrzésekkel és szükség esetén intézkedésekkel megtartani a biztonságos munkavégzés feltételeit,

Munkavédelmi szempontok felméréshez:
1. • Munkavédelmi szabályok írásba foglalása
2. • Egyéni védőeszköz juttatási rend, átvételi igazolás
3. • Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása
4. • Kockázatértékelés
5. • Megelőzési stratégia
6. • Munkavédelmi oktatások előzetes és ismételt
7. • Veszélyes munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe helyezése
8. • Munkaeszközök időszakos szerelői ellenőrzése
9. • Villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata
10. • Elsősegélynyújtás feltételei
11. • Biztonságos tárolás feltételei
12. • Veszélyes anyagok használata
13. • Munkahigiénés mérések – zaj, rezgés, por, légszennyezők, megvilágítás, elszívó, klíma
14. • Légtechnikai (elszívó) berendezések
15. • Veszélyes gépekhez, munkaeszközökhöz kezelői jogosultság, munkáltatói megbízás
16. • Veszélyek jelölése, figyelmeztető piktogramok megléte
17. • Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása

Ha kérdése van hívjon!

+36 30 603 5057 vagy +36 70 394 3636

 

A munkavédelmi szabályzat nem kötelező, de ajánlott!

Munkavédelmi szabályzat előnyeiA munkavédelmi szabályzatra minden egyes helyen helyen szükség van, sehol sem nélkülözhetik a használatát. Mindenhol lehetőség van a dokumentum elkészíttetésére, de nem egyforma a szabályzat tartalma. A szabályzat pontos tartalmát annak alapján állítják össze, hogy milyen tevékenységet végez a szóban forgó cég és ez a tevékenység milyen veszélyességi kategóriába esik.

Ezen túl a munkavédelmi szabályzatnak megvannak a maga alapvető szempontjai, amit figyelembe vesznek a szakemberek és ezek mentén állítják össze a szabályzatot. A dokumentum elkészítése az előfeltétele egy vállalkozás elindításának. Enélkül is lehet céget vezetni, ugyanis nem vonatkozik jogszabályi kötelezettség a munkavédelmi szabályzat elkészíttetésére. Miért jár akkor a büntetés? A büntetés esélye azokat fenyegeti, akik élnek a munkavédelmi szabályzat elkészíttetésének és használatának lehetőségével. Ha készíttetett munkavédelmi szabályzatot, akkor annak a tartalmát és a benne foglalt pontos betartásának mértékét ellenőrizni fogják.

Ettől függetlenül minden munkáltatónak biztosítania kell azokat a feltételeket, amik a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkahelyi környezet megteremtését segítik. Bármikor ellenőrizhet ugyanis a hatóság. Ezzel a munkáltató egy munkavállaló barát helyet tud kiépíteni, amivel hosszú távon biztosítja a vállalkozás sikerét is.

Amennyiben úgy találja, hogy a munkavédelmi szabályzattal sokkal többet tud tenni a biztonságos munkahelyi környezet kialakításáért, mint nélküle, keressen minket bizalommal! Ha megrendeli a munkavédelmi szabályzat elkészítését, vállalnia kell azt, is, hogy eleget tesz a benne foglaltaknak és rendszeresen teret biztosít a munkavédelmi hatóság ellenőrzésének is.

Lépjen kapcsolatba a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem csapatával és rendeljen olyan, szakmailag kiemelkedő teljesítménnyel működő vállalkozástól munkavédelmi szabályzat készítést, ami hozzáértéssel és tapasztalattal is rendelkezik a területen! A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a honlapunkon szereplő elérhetőségek egyikén!

 

Munkavédelem a hirtelen fellépő egészségügyi kockázat kivédésére

Munkavédelem a biztonságos munkahelyértA munkavédelemhez kapcsolódó intézkedések és feladatok rendszeres felülvizsgálatot követelnek meg. Ami addig bevált, lehet, hogy a későbbiekben már nem lesz elég vagy valamilyen kiegészítő intézkedést követel meg. A világ rohamosan változik, bármikor bekövetkezhet egy váratlan esemény, ami a munkavédelemre is hatással van.

A munkavállalónak kötelessége a lehető leggyorsabban reagálni a megváltozott helyzetre és a leghatékonyabb intézkedéseket bevezetni annak érdekében, hogy a munkavédelem újra működőképes legyen.

Az újabb, munkavédelemmel kapcsolatos intézkedések minden esetben a munkáltatót terhelik, nem szabad a munkavállalókra hárítani az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket. Az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése hirtelen fellépő változások során is gyors reagálást és azonnali változtatásokat követel meg, abban az esetben is, ha azok csak átmenetinek bizonyulnak.

A megelőzés és a védőintézkedések is a munkavédelem része. Fontos kiemelni, hogy ezek együttesen csak akkor lesznek hatékonyak, ha a munkavállalók is megkapnak minden tájékoztatást. A munkáltatónak informálnia kell a munkavállalókat, biztosítani a munkavédelem újabb intézkedéseinek betartásához nélkülözhetetlen felszerelést és eszközöket. Ha ez megtörtént, még mindig nem tettek eleget a munkavédelem maradéktalan betartásának. A munkáltatónak meg kell arról is győződnie, hogy az intézkedéseket minden munkavállaló ismeri és betartja, a felszerelést pedig minden esetben használja is.

Amennyiben a munkavédelem területén szakmai segítségre van szüksége, keresse fel a cégünket haladéktalanul! A megváltozott helyzetben is segítünk és tapasztalatunkkal, szakmai hozzáértésünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy váratlan helyzetben is tökéletesen felkészült lehessen. Az egészségügyi kockázatok felmérése után javaslatokat teszünk az új munkavédelmi intézkedésekre és a munkabiztonság fenntartását célzó változtatásokra.

A további tájékoztatást kérje kollégáinktól a honlapunkon feltüntetett elérhetőségeink egyikén!

Alapvető tudnivalók a munkavédelemről

Alapvető tudnivalók a munkavédelemről A munkavédelem célja, hogy a munkahelyek biztonságosak legyenek: ne következzen be se baleset, a dolgozókat ne érjék foglalkozási ártalmak vagy megbetegedések. A munkáltató feladata, hogy a munkavédelmi törvényben előírt jogszabályokat betartsa és betartassa. Amennyiben hiányosság merül fel ezzel kapcsolatban egy ellenőrzés során, esetleg baleset következik be, súlyos bírságra számíthat.

A munkavédelemnek két nagy területe van: a munkabiztonság és a foglalkozás egészségügy. A munkabiztonság feladata lényegében a baleset-megelőzés, illetve, ha már megtörtént a baleset, akkor annak kivizsgálása és intézkedés annak érdekében, hogy többet ne fordulhasson elő hasonló esemény. A munkabiztonság a veszélyforrások kiküszöbölésével, illetve az ellenük való megfelelő védekezéssel óvja a dolgozókat. A veszélyforrás lehet fizikai (például a használandó eszközök miatti), biológiai (baktériumok általi), veszélyes anyag okozta (például robbanékony vagy maró anyag miatti), valamint fiziológiai, pszichés és idegrendszeri eredetű (a monoton munkavégzés általi).

A munkavédelem másik területe, a foglalkozás-egészségügy célja, hogy egészséges munkakörülményeket teremtsen a dolgozóknak. Ez a terület foglalkozik munkaélettannal, lélektannal, munkakörülményekkel, munkakultúrával, valamint a foglalkozási ártalmakkal. Megvizsgálja, hogy egy egészséges, dolgozó ember szervezete hogyan reagál a különböző, munkából adódó terhelésekre, ezek alapján határozzák meg a maximális megengedett terhelési értéket (például egy nő nem emelhet akkora súlyt, mint egy férfi).

Fontos, hogy a munkavédelmi szabályokat meg kell ismertetni a dolgozókkal és be is kell őket tartatni. A szabályok megismertetése történhet helyi munkavédelmi oktatáson, továbbképzésen vagy akár külső cég által is.

Amennyiben kérdése van a fentiekkel kapcsolatban vagy szeretne segítséget kérni a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem szakértő csapatától a munkavédelem területén, hívjon minket bizalommal! Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatások a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profizmusával. Munkavédelmi,- és tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szabályzat készítés nagy szakértelemmel és tapasztalattal.

Elérhetőség

Információk

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.