Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Tűzvédelem

Csökkentse a kockázatot hatékony tűzvédelemmel!

A tűz hatalmas pusztításra képes, percek alatt mindent hamuvá égethet, romba dönthet egy épületet, milliós károkat okozhat, sok-sok év munkáját teheti tönkre. A hirtelen kialakuló tűzesetek következményeként nagy veszteségek érhetik egy vállalkozás tulajdonosait. A katasztrófa megelőzhető a tűzvédelmi terv elkészítésével és használatával. Tegyen meg mindent Ön is azért, hogy ne érjék váratlan balesetek! Keressen minket bizalommal, és vegye igénybe tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásainkat!

A tűzvédelem megtervezésekor a legfontosabb szempontok a következők: a tűz kialakulási esélyének csökkentése, a személyek védelmének biztosítása, a menekülési útvonalak biztosítása, a tűzterjedés mértékének korlátozása, a tűzjelzés, valamint a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása.

Tűz elleni védekezés a tűzvédelmi törvény szerint(tűzvédelem, tűzoltás, tűzvizsgálat):

Tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, tovább terjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.

Tűzvizsgálat: a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

A munkáltató érdeke és kötelessége, úgy a tűzvédelmi előírások, mint a törvénymódosítások ismerete, valamint az alkalmazottak részére történő tűzvédelmi oktatások megtartása, mivel ezen jogszabályok ismerete és betartása életeket menthet meg.

A tűzvédelemre vonatkoztatva vállalkozására nézve két fő része van. A tűzmegelőzés, és a tűz esetén életbe lépő cselekvési terv megvalósítása. Tűzmegelőzéshez tartozó feladatok célja, hogy elkerüljük a tűz kialakulását. A tűzvédelmi szabályzat írására kötelezett vállalkozásoknak, a szabályzatban kell írásba foglalni, hogy a vállalkozásnál, a különböző munkaterületeken és munkafolyamatok esetén milyen előírásokat kell betartani. A szabályzatban van leírva többek között a munkáltató, a vezetők és a munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatköre, az oktatások, a használati szabályok és a tűz esetén végrehajtandó teendők.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása:

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szabályozása alapján, meghatározott esetekben megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról.

Hol kötelező tűzvédelmi szakember foglalkoztatása:

A jogszabály arról is rendelkezik, hogy hol kell középfokú és hol kell már felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személyt vagy vállalkozást alkalmazni.

Tűzoltó eszközök, készülékek:

Tűzoltó készüléknek nevezzük azokat az eszközöket, amelyek a bennük tárolt anyag segítségével képesek a tűz oltására. Működésük szerint megkülönböztetünk porral oltó, vízzel, halonnal oltó készülékeket. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, hogy az egyes tűzoltó berendezéseket hol kell alkalmazni. A különböző tűzoltó készülékek alkalmazását az oltóanyag tulajdonságai határozzák meg.

Tűzvédelmi szakvizsga:

A tűzvédelmi szakvizsga jogszabály szerint a munkahelyeken vannak olyan tűzveszéllyel járó munkakörök ahol a feladat elvégzéshez a munkavállalónak kell rendelkeznie az adott tűzvédelmi szakvizsgával.

Ezek lehetnek többek közt a következők:

A következő tűzvédelmi szolgáltatásokkal tudjuk önt és vállalkozását segíteni:

Forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe a Valmar Munkavédelem és Tűzvédelem színvonalas szolgáltatásait tűzvédelemmel kapcsolatban! A weboldalon feltüntetett elérhetőségek egyikén többet is megtudhat a részletekről!