Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.
Munkahelyi elsősegély tanfolyam

A munkahelyi elsősegélynyújtás és elsősegélyhelyek biztosítása fontos része kell, hogy legyen a biztonságos munkavégzés feltételeinek. Ezek biztosítása is a munkáltatók kötelezettségei közé tartoznak.

A következő jogszabályok írják elő:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről:

  1. Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló - hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.
  2. Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.
  3. Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.
  4. Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.
  5. Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

A jogszabályokból kiolvasható, hogy a munkáltató köteles a cég méretétől, a dolgozók számától függően akár több munkahelyi elsősegélynyújtó végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni. Amennyiben ezt elmulasztja egy ellenőrzés vagy esetleges munkahelyi baleset során több százezres vagy akár több milliós forintos bírságot róhat ki rá a hatóság.

Amennyiben érdekli önt és vállalkozását a munkahelyi elsősegélynyújtó képzés kérem, keressen minket elérhetőségeinken és partnerünkön keresztül segítünk megszervezni a tanfolyamot munkatársai számára.