Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.
Tűzgátló ajtók beépítése, felülvizsgálata és karbantartása

Az épületekben terjedő tűz meggátolásának egyik leghatékonyabb módja a tűzgátló ajtók beszerelése. A tűzgátló ajtó olyan ajtószerkezet, amely beépítve, csukott állapotban meghatározott mértékben gátolja és az előírt időtartamig megakadályozza a tűznek az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését.

Tűzgátló nyílászárónak minősül az az ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a tűz átterjedését előre meghatározott ideig - általában 30, 60 vagy 90 percig - meggátolja.

Fontos előírás, hogy ha az épületben beépített tűzjelző berendezés létesült, akkor annak az üzemszerűen nyitva tartott tűzgátló nyílászárók csukódását késleltetés nélkül kell vezérelnie! Ennek leggyakoribb megoldása az előfeszített rugó és az ajtótartó mágnes kombinációja – vagyis a tűzjelző központ által adott elektromos jelre a mágnes elenged, az ajtót a rugó behúzza.

A tűzgátló ajtók biztonsági funkciói különös ellentmondással néznek szembe a menekülési és mentési útvonalakon, hiszen a nem veszélyes helyzetekben a záraknak meg kell akadályozniuk az illetéktelen átjárást. Miután valaki áthalad, az ajtóknak be kell záródniuk a független záron keresztül, de vészhelyzet esetén lehetővé kell tenniük az épület gyors evakuálását. Erre az ideális megoldást egy ajtóvezérlő készülék, egy menekülőajtó reteszelés és egy motorzár kombinációja jelenti.

A jogszabály alapján a tűzgátló nyílászáró beépítését végző személynek és az ő munkáját irányító vezetőnek is tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.

Tűzgátló ajtók követelményei

Állékonyság: A tűzgátló ajtók legfontosabb ismérve az állékonyság, miszerint a tűz kitörésétől számított meghatározott ideig tökéletesen funkcionáló nyílászáróként kell szolgálnia. Ennek értelmében nem deformálódhat, és a láng vagy a füst áttörésére alkalmas rés sem képződhet rajta.

Önzáródás: A tűzgátló és füstzáró ajtóknak képesnek kell lenniük az önzáródásra, ami hidraulikus zárakkal, illetve rugós pántolással is elérhető. A megfelelő záródás által szavatolható, hogy a tűz, illetve a füst nem terjed tovább, még akkor sem, ha a bent lévő személy valamilyen okból nem tudja bezárni az ajtót.

Hőmérséklet megőrzése: A tűzgátló ajtók nem csak a tűz és a füst terjedését gátolják meg, de az ezzel járó hőmérsékletnövekedést is korlátozzák. A szigorú előírásoknak megfelelően gyártott ajtók megakadályozzák, hogy az ajtó egyik felületén mért hőmérsékletnövekedés a másik oldalon egy előírt határérték fölé lépjen.

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók ellenőrzése, karbantartása

Üzemeltetői ellenőrzés: Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) (OTSZ) előírás, hogy a tűzgátló ajtókat a készenlétben tartónak havonként ellenőriznie kell és az ellenőrzés tényét dokumentálnia is szükséges a feladattal megbízott személynek. Ezt képesítés nélkül bárki elvégezheti. Az ellenőrzés során szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a nyílászárókat, sérülés vagy rendellenesség tapasztalható-e a korábbi felülvizsgálat óta. Működő képes-e a nyílászáró, nem akadályozza-e az önműködő záródást deformáció vagy idegen anyag jelenléte.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. számú mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Időszakos felülvizsgálat és megelőző karbantartás: Az üzemeltető az OTSZ szerinti rendszerességgel köteles intézkedni a nyílászárók időszakos felülvizsgálatáról. Az időszakos felülvizsgálattal egy időben megelőző karbantartás elvégzése is szükséges. Az ajtókat fél évente felülvizsgálat alá kell vetni, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsga birtokában lévő személy végezhet el. Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, időszakos felülvizsgálatot és megelőző karbantartást végző személy a tűzvédelmi üzemelési naplóban tett nyilatkozattal igazolja, hogy rendelkezik a szükséges típusismerettel és tisztában van a gyártó kezelési és karbantartási utasításaival. Az időszakos felülvizsgálat és megelőző karbantartás dokumentálása: A tűzgátló és füstgátló nyílászárók felülvizsgálatát/karbantartását és a tapasztaltakat a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell dokumentálni.

Vállaljuk tűzgátló, füstgátló ajtók, nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását szakvizsgával rendelkező szakemberek által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Keressen minket elérhetőségeinken az alábbi linkre kattintva: https://valmar-munkavedelem.hu/kapcsolat