Valmar-Safety Kft - munkavédelem Valmar-Safety Kft.

Miért van szükség szakemberre a munkavédelmi szabályzat elkészítéséhez?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Az állam meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.

Munkavédelmi szabályok írásba foglalása. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.

A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartását az állam az erre a célra létrehozott felügyeleti szerveivel segíti és ellenőrzi.

Munkavédelmi szabályok írásba foglalása, munkavédelmi szabályzat profi cég által

A munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e rá, illetve, hogy készítését fontos-e szakemberre bízni. Az 1993. évi XCIII. törvény értelmében a munkáltató egyik legfontosabb feladata, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek eleget tegyen. Azt, hogy az alkalmazottak munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében milyen eszközöket és módot választ a munkáltató, a törvényi szabályozás nem határolja be. Ez azt jelenti, hogy a munkavédelmi törvény nem kötelezi a munkáltatót munkavédelmi szabályzat készítésére, azonban a dokumentum a gyakorlatban bevált forma, mivel a sok egyedi utasítás helyett célszerűbb a munkavédelem követelményrendszerét és eljárási szabályait egyetlen egységbe foglalni.

Mivel a munkavédelmi szabályzat elkészítése komoly összehangolt és a véleményeket szintetizáló munkát igényel, ráadásul egyes szabályozási körök munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősülnek, elengedhetetlen a szakember közreműködése.

A munkavédelmi szabályzat összeállításakor a hozzáértő segítség nemcsak a szakmai követelményeknek való megfelelés miatt szükséges, hanem a munkavédelmi hatóság lehetséges ellenőrzése miatt is, mert a kötelezettségeket összefoglaló szabályozás tartalmi követelményeit és azok teljesítését a hatóság bármikor vizsgálhatja. E téren gyakori hibának számít, ha a biztonsági és egészségvédelmi terv munkavédelmi szabályzatként kerül kiadásra. Többek között ennek megakadályozásában is kulcsfontosságú szerepet játszik egy ezzel foglalkozó szakember. Ebből kifolyólag nem lehet teljesen önkényesen munkavédelmi szabályzatot készíttetni, szakember közreműködése nélkül. Egyrészt a munkáltató rendelkezési kötelezettségei meghatározzák a munkavédelmi szabályzat tartalmát, másrészt a gyakorlatban alkalmazott szerkezeti forma alkalmas arra, hogy a munkáltatóra háruló szabályozási területeket jogilag és logikailag egymásra építve, azokat átláthatóan és érthetően közvetítse a foglalkoztatottak felé. Az egyes fejezetek egymásra építését például tanácsos a munkavédelmi törvény felépítéséhez igazítani, mert így egyszerűen kezelhetőbbé válik a szabályzat.

A munkavédelmi szabályzat elkészítése tehát alapos és szerteágazó szakmai tudást, nagy tapasztalatot igényel, ezzel pedig csakis egy munkavédelemmel foglalkozó szakember rendelkezik.

Ha Önnek is szüksége van a munkavédelmi szabályzat elkészítésére, forduljon a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem csapatához bizalommal elérhetőségeink egyikén!