Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 70 394 3636, info@valmar.hu

Munkavédelmi koordinátor

Építőipari munkavédelmi koordinátor vagy biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Mikor és hol van szükség munkavédelmi koordinátorra?

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerint egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, munkavédelmi képesítésű szakembert kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisába, akit munkavédelmi koordinátornak nevezünk.

Munkavédelmi koordinátor feladata:

 • Az építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai már a tervezés időszakában elkezdődnek, hiszen neki kell összeállítania a kiviteli terv Biztonsági és egészségvédelmi tervét. Ebben kell meghatározni az építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, illetve a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
 • A munkavédelmi koordinátor összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok sorrendjében, és szakmailag biztosítja a biztonsági és egészségvédelmi terv jogszabálynak való megfelelőségét.
 • A kivitelezés során a munkavédelmi koordinátor összeállítja a biztonsági tervre épülő munkavédelmi oktatási anyagokat.
 • Elkészíti az adott építési területre vonatkozó munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése is, amelyet a BET dokumentumával át kell adni a kivitelezésben résztvevő cégeknek.
 • A munkaterületen munkát végző vállalkozások munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása, és a munkafolyamatok munkavédelmi célú rendszeres, folyamatos ellenőrzése.
 • Összehangolja az építési-kivitelezési munkában együtt dolgozók (alvállalkozók) tevékenységét a biztonság szempontjából, megelőzze a magas kockázatú helyzetek kialakulását.

Elkészítendő dokumentumok:

 • Biztonsági és Egészségvédelmi Terv
 • Kockázatértékelés az adott helyszínre, feladatra
 • Vészhelyzeti terv
 • Munkavédelmi oktatási tematika

Biztonsági és egészségvédelmi  terv

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (továbbiakban BE koordinátor): a hatályos 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály szerint az a természetes személy lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi végzettsége van és a koordinátor alkalmazására kötelezett társaság/vállalkozás dolgozója vagy külső szolgáltatóként e feladattal.

 Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet (BE terv) azoknál az építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. A kivitelező addig nem kezdheti meg az építési munkahely kialakítását, amíg a kivitelezési tervdokumentáció részét nem képezi a BE terv. Egy építkezésre egy BE tervet kell készíteni. Készítőjének munkavédelmi ismeretekkel és hozzáértéssel kell rendelkeznie.

A biztonsági és egészségvédelmi terv nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető el.  A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a következők szerint szabályozza: A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv. A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. Figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát. A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

Havária/Vészhelyzeti terv

Mi az a Mentési Terv?

A Mentési terv olyan eszköz, amely segít gyorsan és megfelelő módon reagálni a tűz, balesetek, üzemzavarok stb. okozta ütemezetlen események, vészhelyzetek kezelésében.

Riasztási akciólapokat, kommunikációs csatornákat és műszaki részleteket tartalmaz. Nem összekeverendő a tűzvédelemben szükséges Tűzriadó tervvel.

„Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

45.§ (1) "Rendellenes körülmények kialakulása esetére − amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be − a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön jogszabály által előírt − biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú − tervbe foglalva is elkészíthető".

 

(2) "A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell".

A mentési terv az alábbi rendellenes körülményekre tér ki:

 • Munkahelyi tűzeset,
 • Gépek, berendezések veszélyessé válása,
 • Elektromos áram szabálytalan használata, kimaradása,
 • Gázömlés,
 • Csőtörés,
 • Veszélyes anyagok használata, kiszabadulása,
 • Biológiai veszély,
 • Anyagtárolás során bekövetkezett esemény,
 • Liftek, teheremelő szerkezetek meghibásodása,
 • Bombariadó,
 • Szennyező anyagok közcsatorna rendszerbe történő kerülése

A mentési tervben meghatározzuk:

 • a mentés irányításáért felelős személyt, és a további résztvevők és feladatait;
 • az általános magatartási szabályokat;
 • a mentést végzőket és feladataikat; a riasztás-bejelentések módjait;
 • a sérült, mozgásképtelen, eszméletét vesztett személy(ek) mentésének módjait;
 • elsősegélynyújtást végzőket és feladataikat;
 • energiaellátás korlátozással (lezárással) kapcsolatos teendőket, munkaeszközök,
 • technológiai folyamatok leállításának körülményeit; veszélyes anyagok,
 • termékek és épületek mentését; a rendkívüli esemény vizsgálatát végző szervezetet kijelöli (okláncolat meghatározása, felelősség megállapítása) és a helyreállítás megszervezése.

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatások a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profizmusával. Munkavédelmi,- és tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szabályzat készítés nagy szakértelemmel és tapasztalattal.

Elérhetőség

 

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.