Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 70 394 3636, info@valmar.hu

Kockázatértékelés

A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés fogalma:

 

 • 1) A Mvt. 54. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan tartozik elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, kocázatértékelés elvégzését (kockázatbecslés) és ennek dokumentálását.
 • 2) A kockázatértékelés feltárja a hiányosságokat, kockázatokat, veszélyeket, melyeknek a munkavállaló ki van téve, majd csökkentésére, megszüntetésére intézkedéseket határoz meg a felelősök és határidők megjelölésével.

Minden vállalkozásnál kötelező dokumentum a kockázatértékelés, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében.

A kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül: vagyis munkavédelmi és üzemorvosi végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik el ezt a feladatot

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény kimondja, hogy "a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat".

A kockázatértékelés tulajdonképpen átfogó helyzetfelmérés annak megállapítására, hogy egy gazdálkodó szervezetnél

 • • milyen kockázati tényezők vannak,
 • • kikre jelentenek ezek potenciális veszélyt,
 • • elhárításuk milyen sürgős beavatkozást igényel.

A munkavédelem feladata azonban lényegesen összetettebb ezen belül, hiszen kockázat számos különböző körülmény miatt adódhat, mint pl.:

 • • a létesítmény nem megfelelő kialakítása,
 • • szervezési hibák,
 • • az alkalmazott gépek, technológiák sajátosságai,
 • • kémiai, biológiai expozíció,
 • • zajterhelés,
 • • stb.

A kockázati tényezők palettája rendkívül változatos, és szervezetenként eltérő. A kockázatértékelés alapján olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek biztosítják a kockázatok minimális szintre történő csökkentését, ezáltal segítve a megelőzést és javítva a munkakörülményeket. Az intézkedéseket határidőhöz kell kötni, és kijelölni a végrehajtásért felelős személyt vagy személyeket, természetesen mindezt megfelelően dokumentálva. A kockázatértékelés elvégzése is munkavédelmi szakképesítéshez kötött.

Kapcsolatfelvétel

Milyen időközönként szükséges a kockázatértékelés elkészítése?

 • • háromévente
 • • indokolt esetben
 • • soron kívül

Indokolt esetnek kell tekinteni a munkakörülmények, az alkalmazott technológia, a veszélyes anyagok, a munkaeszközök, stb. körében történt változást.

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelés dokumentumát, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelésből hiányzott egy jogszabályokban előírt szempont.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

Ebben a munkavédelmi dokumentumban azonosítani kell az adott vállalkozásban felmerülő összes lehetséges kockázatot, veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), a veszélyeztetettek körét, továbbá a veszély jellegét és annak mértékét. különös tekintettel
a vállalkozásnál alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására.

Érthetően fogalmazva a munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés nem más, mint egy alapos áttekintése annak, hogy a vállalkozásunkban, mi károsíthatja és veszélyeztetheti a munka hatókörében tartózkodókat és ezek ellen a káros hatások ellen hogyan védekezhetünk.

A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés ezért az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés alapja. Ha nem rendelkezünk ilyen dokumentummal, akkor nem tudjuk, hogy milyen mértékű, illetve milyen minőségű veszélyforrások vannak jelen vállalkozásunkban és ezek ellen hogyan védekezzünk, továbbá nem elhanyagolható tény az sem, hogy a munkavédelmi hatóság előszeretettel szab ki büntetéseket e dokumentáció hiányában.

Kapcsolatfelvétel


 

Miért szükséges a kockázatértékelés a munkavédelmi szabályzat elkészítéséhez?

Kockázatértékelés munkavédelmi szabályzat készítéséhezSajnos még mindig nagyon sokan alábecsülik a kockázatértékelés fontosságát. Ezért sokan meg is feledkeznek róla, annak ellenére, hogy a munkavédelmi törvény egyértelműen kimondja, hogy a munkáltató felelőssége gondoskodni a kockázatértékelésről. A hiányával nem csak a munkahelyi balesetek bekövetkezésére nagyobb az esély, hanem arra is, hogy egy esetleges ellenőrzésnek bírság lesz a következménye.

Új vállalkozás indulása esetén, illetve a munkakörülmények megváltozásakor és munkahelyi baleset bekövetkezése után mindenképp szükséges a kockázatértékelés, de nem szabad megfeledkezni a háromévente esedékes felülvizsgálatról sem. A dokumentum minden veszélyt, kockázatot tartalmaz, amik az adott munkahelyen fennállnak, illetve kidolgozásra kerül benne az is, hogy ezek a veszélyek hogyan csökkenthetőek. A kockázatértékelés lesz az alapja a későbbiekben a munkavédelmi szabályzat kidolgozásának. A két dokumentum között szoros összefüggés van. Az előbbi feltárja, hogy mi mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy a balesetek elkerülhetőek legyenek, az utóbbi pedig lefekteti, hogy ehhez milyen szabályokat szükséges betartaniuk a munkavállalóknak. Kockázatértékelés nélkül tehát a munkavédelmi szabályzat sem készíthető el, hiszen minden munkahelyen más és más veszélyforrásokra kell odafigyelni. Teljesen mások a kockázatok egy ipari gyártóüzemben, mint egy irodában vagy akár egy veszélyes anyagokkal is foglalkozó vegyi üzemben. Ezért, ahogyan nincs két egyforma munkavédelmi szabályzat, úgy nem létezhet két egyforma kockázatértékelés sem. Gyakori, hogy a cégvezetők úgy gondolják, hogy a felülvizsgálat felesleges, mert nem változott semmi az elmúlt időszakban, azonban minimális módosításokra a legtöbb esetben mégis szükség van.

Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik a munkavédelem minden területén, így a kockázatértékelésben is. Amennyiben ezen a téren van szüksége segítségre, a legjobb helyen jár! Forduljon hozzánk bizalommal, mindenben szívesen állunk rendelkezésére! 

 

A kockázatértékelés fontosságáról

A kockázatértékelés fontosságárólAkár ipari, akár raktározási, vagy gyártói feladatokat lát el egy cég, szüksége van kockázatértékelésre, hiszen enélkül gyakorlatilag nem is működhet. A kockázatértékelés szorosan összefügg a munkavédelemmel; gyakorlatilag az adott munkahelyen előforduló veszélyhelyzetek lehetőségének összesítése. Több szempontból is fontos; lássuk, mik ezek!

Ha munkavédelemről esik szó, mindenki a védőöltözetre és a sokszor feleslegesnek tűnő szabályokra gondol. A védőöltözet természetesen szervesen hozzátartozik az olyan munkakörökhöz, ahol az átlagosnál akár csak egy kicsivel is nagyobb veszélynek lehet kitéve a munkavállaló, de a szabályokkal kapcsolatban már nincs igaza annak, aki feleslegesnek ítéli őket. A munkavédelmi szabályozás a kockázatértékelésnek köszönhetően jöhet létre, és minden esetben az összes veszélyhelyzetre, illetve azok elkerülésére vonatkozó szabályokat fektet le.

A kockázatértékelés emellett a szabályok betartatásához is segítséget nyújt a munkaadónak, ráadásul az elkészítése kötelező érvényű minden olyan vállalkozás számára, ahol legalább egy fő munkavállalót is foglalkoztatnak. Érdemes háromévente felkeresni egy kockázatértékelési szakértőt, mivel ennyi idő alatt változhat annyit egy munkahely felépítése, illetve körülményei, hogy az új kockázatértékelésben számos pont alapjaiban változzon meg. Amennyiben nincs friss kockázatértékelés, és a régi már nem felel meg a körülményeknek, úgy komoly bírságokat is kiszabhatnak egy ellenőrzés során.

Lényeges, hogy a kockázatértékelés szakértők által készüljön el, hiszen ha nem felel meg a szabályozásnak, illetve nem tér ki minden lehetséges veszélyforrásra, akkor azzal nem csak a dolgozók élete, illetve egészsége kerülhet veszélybe, de a munkaadó is komoly anyagi károkat szenvedhet el a bírságok és kártérítések miatt.

Amennyiben olyan, kockázatértékeléssel és munkavédelemmel foglalkozó vállalkozást keres, amelyikben megbízhat, válasszon bennünket! Kollégáink hosszú évek tapasztalatával vállalják el a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat, és minden esetben a hatályos jogszabályok szerint járnak el. Amennyiben kérdése lenne, vagy valamelyik szolgáltatásunkat szeretné megrendelni, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén!

 

Tudjon meg többet a munkavédelmi kockázatértékelésről!

Munkavédelmi kockázatértékelésHa azt halljuk: építkezés, automatikusan eszünkbe jut egy sárga sisakos férfi. Az építkezéseken használt munkavédelmi sisak használatának fontossága szerencsére már gyermekkorunkban ránk ragad építőkockás játékaink figuráival játszva. Akkor még nem is sejtjük, milyen sokrétű szabálygyűjtemény fűződik a kultikus kemény fejfedőhöz.

A munkavédelmi feladatok rendszerében háromféle szereplővel találkozhatunk. Az állam, a munkáltató és a munkavállaló. Az emberek többsége munkavállalóként találkozik a munkavédelemmel. A körforgásban az állam hozza a törvényeket, amelyeket mind a munkavállalók, mind a munkaadók kötelesek betartani. Utóbbinak azonban több kötelessége is akad. A gazdálkodó egységek feladata a szabályok betartása mellett azok betartatása is. Ebben ad iránymutatást a munkavédelmi kockázatértékelés.

Amennyiben Ön új vállalkozásba kezdene, ne feledje, 1998 óta a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése a munkáltató feladatai közé tartozik. Abban az esetben kötelező, ha a cégnek legalább egy fő alkalmazottja van, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

A munkavédelem hatóságilag rendszerezett szabálygyűjteménye 1993 óta folyamatosan bővül. A módosításokról a hatóságok mindenkit értesítenek a megfelelő fórumokon. A tájékoztatás ellenére legalább három évente érdemes munkavédelmi kockázatértékelési szakemberhez fordulni, hogy a hivatalos ellenőrzéseken felmért esetleges hibák után ne kelljen súlyos összegeket kiadni a bírságra!

A munkavédelmi törvény csak a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésére kötelez, nem határozza meg pontosan, milyen metódussal készüljön el. Egy rosszul elkészített munkavédelmi kockázatértékelési elemzés nagyobb kárt okozhat, mintha egyáltalán nem készült volna el a dokumentum. A feladathoz válassza megbízható, szakképzett munkatársainkat!

A kötelező munkavédelmi oktatások lebonyolításában, gépek munkavédelmi üzembe helyezésben, munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésében cégünk a legkitűnőbb szakemberekkel áll rendelkezésére! Kérdéseivel, vagy szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban keressen minket bizalommal!

Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem - Kapcsolatfelvétel

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatások a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profizmusával. Munkavédelmi,- és tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szabályzat készítés nagy szakértelemmel és tapasztalattal.

Elérhetőség

 

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.