Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Tűzvédelem és munkavédelem bírsággaranciával, felelősségbiztosítással

Munkavédelem kapcsán van szüksége segítségre? Forduljon hozzánk bizalommal!

Szolgáltatásaink legfőbb előnyei, hogy mindent egy kézben tarthat, nem csak szolgáltatásokkal, hanem munkavédelmi és tűzvédelmi termékekkel, az előírásoknak megfelelően pedig minden féle táblák gyártásával is foglalkozunk!

Vállaljuk a cégekre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok elvégzését. Kiemelten fontosnak tartjuk a határidőket, illetve a jogszabályok betartását. Kisebb vagy nagyobb munkákat egyaránt vállalunk, előbbieket ugyanolyan lelkiismeretesen végezzük el. Új partnerek megkeresése esetén gyors helyszíni tanácsadást biztosítunk. Szolgáltatásaink árait egyénileg, a megrendelőhöz és az elvégzendő munkához igazítva határozzuk meg. Ha nem szeretne a munkavédelem és a tűzvédelmi feladatokkal, különböző cégeket megbízni, hanem szívesebben tudná mindezt egy kézben, akkor állunk rendelkezésükre. Keressen meg minket elérhetőségeink bármelyikén, hogy megbeszélhessük a részleteket.

Céljaink

A gazdasági tevékenységet segítő, magas színvonalú, prevenciós szolgáltatás nyújtása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósulásáért. Meglévő és reménybeli ügyfeleink teljes körű, költséghatékony kiszolgálása a munkavédelem, tűzvédelem vizsgálatában.

Tevékenységeinket, főképpen Dabason-Budapesten és annak vonzáskörzetében végezzük, de előzetes időpont egyeztetés után az ország egész területén vállaljuk a cégdiagnosztika elvégzését!

Munkavédelem

• Ingyenes munkavédelmi szaktanácsadás, előzetesen telefonon, ill. igény esetén személyesen is
• Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, kockázatértékelés felülvizsgálata, nyilvántartásunk szerint előzetes kapcsolatfelvétel
• Kémiai kockázatértékelés elkészítése felmérést követően
• Munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, oktatási tematika, segédlet összeállítása
• Munkavédelmi Szabályzat készítése és karbantartása
• Gépek, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezés elrendelésében közreműködés
• Munkahelyi balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek elkészítése, a Hatóság felé történő lejelentése
• Érintésvédelmi, villamos kéziszerszámok éves szerelői felülvizsgálatok elvégzésének megszervezése
• Egyéni védőeszközök meghatározása munkakörönként és az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása
• Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása
• Folyamatos megbízással ellátjuk a munkavédelem területén előírt szaktevékenységhez kötött feladatokat (havi, negyedéves, féléves, éves) bejárásokkal, igény szerint és a jogszabály által meghatározott óraszámban
• Munkaeszközök, technológiák, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése
• Munkavédelmi bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése a hiányosságok megszüntetésére
• Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF)
• munkavédelmi dokumentációk folyamatos karbantartása, aktualizálása

Tűzvédelem

• Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv készítése az új változásokat követve
• Kiürítés számítás elkészítése
• Tűzvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, tematika összeállítása
• Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi rendszerek időszakos ellenőrzése, szükség esetén, hibaelhárításuk
• Tűzvédelmi villamossági szabványossági, villámvédelem kiépítésének és felülvizsgálatának megszervezése
• Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés távoktatás keretein belül, majd vizsgáztatás lebonyolítása a Megbízó telephelyén, oklevelek kiállítása

 

Csökkentse a kockázatot hatékony tűzvédelemmel!

A tűz hatalmas pusztításra képes, percek alatt mindent hamuvá égethet, romba dönthet egy épületet, milliós károkat okozhat, sok-sok év munkáját teheti tönkre. A hirtelen kialakuló tűzesetek következményeként nagy veszteségek érhetik egy vállalkozás tulajdonosait. A katasztrófa megelőzhető a tűzvédelmi terv elkészítésével és használatával. Tegyen meg mindent Ön is azért, hogy ne érjék váratlan balesetek! Keressen minket bizalommal, és vegye igénybe tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásainkat!

A tűzvédelem megtervezésekor a legfontosabb szempontok a következők: a tűz kialakulási esélyének csökkentése,  a személyek védelmének biztosítása, a menekülési útvonalak biztosítása, a tűzterjedés mértékének korlátozása, a tűzjelzés, valamint a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása.

Forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe cégünk színvonalas szolgáltatásait tűzvédelemmel kapcsolatban! A weboldalon feltüntetett elérhetőségek egyikén többet is megtudhat a részletekről!


Hogyan végezzük a kockázatértékelést?

A megbízóval vagy az általa megbízott személlyel, előre egyeztettet, időpontban közös bejárást végzünk a cég összes telephelyén. A bejárás során megfigyeljük az épület műszaki állapotát, munkaterületeket, a munkakörnyezetet az ott alkalmazott technológiákat, a tevékenység során használt munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, alkalmazott veszélyes anyagokat. Vizsgáljuk, hogy az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei megfelelően biztosítottak-e. Ilyenek a személyi, tárgyi és szervezeti feltételek. A szemle, következő állomása a cégben dolgozó munkavállalók meghallgatása, a munkakörükkel kapcsolatos feladatok, műveletek megtekintése. A felmérés utolsó művelete a céges adatok felvétele és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk meglétének ellenőrzése, érvényességük vizsgálata. Tanácsadás.

A felmérés tapasztalatai alapján elkészítjük a munkahelyi, és szükség esetén a kémiai kockázatok értékelését, melyről dokumentációt készítünk a hiányosságok megszüntetésére megjelölt intézkedési tervvel. Az intézkedésekre határidőket is javaslunk az intézkedések végrehajtására felelős személyeket a munkáltató határozza meg. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységhez kötött, ezért a cég üzemorvosát is be kell vonni.

A kockázatértékelésben meghatározott hiányosságok megszüntetéséről a munkáltató gondoskodik. A partnereinknél ellátandó feladatokról nyilvántartást vezetünk és a soron következő vizsgálatkor automatikusan keressük őket. A 2012. januári változás alapján szükség szerint, de legkésőbb 3 évente új kockázatértékelést készítünk.

Munkavállalókat érintő dokumentációk

• időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok,
• oktatási naplók megléte és vezetése,
• gépek, berendezések kezeléséhez szükséges kezelő és vezetői engedélyek
• munkakörök ellátásához szükséges végzettségeket, munkaköri leírásokat
• munkakörökhöz javasolt egyéni védőeszközök átadás-átvételét igazoló dokumentációk megléte, szabályozása
• munkakörök ellátására feljogosító végzettségek, munkaköri leírások
• munkahelyi balesetek nyilvántartásának naplóját
• munkahelyi elsősegélynyújtó személyek oklevelét

Létesítmény és a tevékenységgel kapcsolatban

• telepengedélyek, hatósági engedélyek megléte
• ha indokolt, akkor ellenőrizzük a megvilágítás, légszennyezettség, rezgés és zajmérési jegyzőkönyveket
• épületre vonatkozó villamos érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványosság vizsgálati jegyzőkönyvek megléte, érvényessége
• villámvédelem időszakos felülvizsgálata
• tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát, a belső negyedéves készenlétbetartó ellenőrzés jegyzőkönyvét is mi megcsináljuk
• veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának meglétét
• hatósági ellenőrzések észrevételeit

Gépek, munkaeszközök, berendezések, egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatban

• gépkönyvek
• használati és karbantartási útmutató
• minőségi tanúsítványok
• üzembe helyezések és időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvek, megléte, érvényessége pl: villamos kéziszerszámok esetén, az éves szerelői vizsgálati jegyzőkönyv, a hegesztő berendezések esetén a negyedéves és éves felülvizsgálatok, az emelőgépek esetében a szerkezeti, fő és biztonságtechnikai felülvizsgálatok, stb..
• egyéni védőeszközökre EK típus tanúsítványok megléte

 

A VÁLENT Munkavédelmi, Tűzvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság teljes körű szolgáltatási palettával áll az Ön rendelkezésére mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem szakterületén. Cégünk magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt nyújtja szolgáltatásait.

Munkavédelem

A munkavédelem fogalma

A munkavédelem azon törvénykezési, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, egészségügyi előírások és intézkedések rendszere, amelyek célja a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a dolgozók egészségének és munkaképességének megóvása a munkavégzés során.

Fentiekből adódóan a munkavédelem tehát igen komplex szakterület, és nemcsak a munkabaleset elhárítást foglalja magába, hanem jóval többet, továbbá szintetizálja más szaktudományok (pl. orvosi, jogi, műszaki, stb.) munkavégzéssel kapcsolatos kutatási eredményeit és előírásait.

A munkaképesség megóvása gyakorlatilag a testi épség megőrzését jelenti, s ennek megfelelően a munkavédelem egyik fő területe a baleset elhárítás. Azonban az 1990-es évektől kezdődően mind nagyobb szerepe lett az "egészség megóvásnak", vagyis a munkavédelem másik fő területe a munkaegészségügy. Ennek célja az ártalmak kockázatainak (pl. zaj, légszennyeződés, sugárzás, vegyi hatás) felderítése, megelőzése, hatásuk csökkentése, illetve kiküszöbölése, és az optimális munkahelyi körülmények (fűtés, szellőzés, világítás, stb.) megteremtése. A két terület közé nem húzható merev határvonal (pl. a rossz világítás lehet baleseti veszélyforrás, de egészségártalom is). A törvényi előírások szerint, minden munkáltató köteles az adott munkahelyre és tevékenységre vonatkozóan a munkavédelmi szabályzat elkészítését és dolgozói munkavédelmi oktatását biztosítani.

Tűzvédelem

Jellegéből adódóan, a tűz elleni védekezés közfeladatnak tekinthető, amit a társadalom létfeltételeinek biztosítása érdekében minden korban meg kellett és napjainkban is meg kell szervezni. Mint minden közfeladat, a tűzvédelem is a társadalom tagjainak együttműködését igényli, megszervezésében pedig jelentős szerepe van az államnak és szerveinek.

A tűzvédelem mellett a közfeladatok közé tartozik pl. a környezetvédelem, a járványok elleni védekezés, a közrend védelme, az árvizek elleni védekezés, a honvédelem, stb. Magyarországon a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket az 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi Törvény) és végrehajtási rendeletei szabályozzák.

A tűzvédelem törvényben meghatározott fogalma:

A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) az 1996. évi XXXI. törvény meghatározása szerint (tűzvédelem fő feladatait megjelölve): a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását jelenti.

Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem - komplex megoldások cégeknek és magánszemélyeknek

 

A munkavédelem fontosságáról bővebben

A munkavédelem fontosságáról bővebbenNincs kétség afelől, hogy a mindennapi komfortérzet fenntartásához az embereknek szükségük van a biztonság megteremtésére, ami főként munkavégzés közben a legfontosabb, hiszen egy egyszerű irodai feladatvégzés során is számtalan veszély leselkedik a munkavállalóra. Ahhoz, hogy a biztonságos körülmények mindig adottak legyenek, a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a munkavédelemre, elméletben és gyakorlatban egyaránt.

A munkavédelem elméleti része nem más, mint azok a felvilágosító előadások, ahol munkavédelmi szakértők tájékoztatják a dolgozókat arról, hogy melyek azok a helyzetek és eszközök, amelyek baleseteket okozhatnak. Sokszor ezeken a beszélgetéseken olyan információkhoz jutnak a dolgozók, amelyek után biztosan másképp fognak látni bizonyos veszélyforrásokat. A munkavédelem gyakorlati része az, hogy a munkáltató minden eszközt biztosít a balesetmentes munkavégzéshez, vagyis, ha kell, megfelelő védőruházattal és eszközökkel látja el a dolgozókat, így nemcsak a munkavállalók őrizhetik meg testi épségüket, hanem a vezetőség sem kerülhet kellemetlen helyzetekbe az alkalmazott balesete miatt.

A munkavédelem elengedhetetlen tényező! A munkavédelmi előadásokhoz kérje közreműködésünket, ehhez pedig vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.