Valmar tűz- és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Munkavédelmi oktatások előzetes és ismételt

Munkavédelmi oktatási tematika főbb elemei

Általános ismeretek

a) Munkavédelmi törvény és kapcsolódó egyéb jogszabályok rövid áttekintése, munkavédelmi hierarchia ismertetése
b) Munkavédelemmel kapcsolatos alapfogalmak megértetése
c) A munkáltató és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek ismertetése

Gyakorlati ismeretek

a) A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
b) Magatartási szabályok
c) Munkaeszközök ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek
d) Munkahelyi kockázatok és elhárításuk ismertetése
e) Képernyős munkahelyek optimális kialakításának szempontjai
f) Képernyős munkakörben foglalkoztatottak munkaszervezési kérdései
g) Foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele, munkaköri alkalmasság
h) Egyéni védőeszközök használata
i) Munkabalesetek és üzemi úti balesetek fogalma
j) Balesetek bejelentése, kártérítési igény bejelentése
k) Elsősegélynyújtás
l) Veszélyes anyagok, a kémiai biztonság vonatkozói előírásainak ismertetése

 

Az Mvt. előírja, hogy a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A szükséges ismeretek, általános szinten történő megszerzése a szakmai képzés kompetenciájába tartozik. A készség és a jártasság megszerzése, a helyi körülmények és adottságok, illetve a biztonságos munkavégzés szabályainak megismerése és begyakorlása a munkavédelmi oktatás során történik. Az Mvt. tételesen felsorolja azokat az eseteket (munkába állás, munkahely vagy munkakör megváltozása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei és körülményei változtak, munkaeszközt átalakítottak, új munkaeszközt helyeztek üzembe, új technológiát vezettek be), amikor a munkáltatónak tételesen kell tudni bizonyítania, hogy az érintett munkavállalók oktatása megtörtént, és a munkájuk végzéséhez szükséges szabályokat, utasításokat és információkat megismerték és elsajátították.

Előzetes munkavédelmi oktatás

Az újfelvételes munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatását a munkajogi felvételt követően, de a tényleges munkakezdést megelőzően kell megtartani. Ez az oktatás: - elméleti és fizikai tevékenységet ellátó munkavállalóknál gyakorlati oktatási részből áll, és ezt követi; - az ismeretek elsajátítását igazoló beszámoltatás vagy visszakérdezés.

Ismétlődő munkavédelmi oktatás

Az Mvt. a munkáltató felelősségeként határozza meg azt is, hogy a munkavállaló a foglalkoztatásának teljes időtartalma alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, ezért időszakonként a megváltozott vagy új kockázatokra figyelemmel, az oktatást meg kell ismételni. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás keretében a már megszerzett elméleti ismeretek felújítása, a gyakorlati oktatás keretében az elsajátítható tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése (pl. a balesetek, ellenőrzések, beszámolók tanulságai alapján) és a jövőbeni (munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi) feladatok felvázolása történik. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás gyakoriságát a munkáltató határozza meg a munka jellegének, a kockázatoknak megfelelően, lehetőleg munkakörönként.

Rendkívüli munkavédelmi oktatás

A rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartását jogszabály tételes oktatási kötelezettségként nem írja elő. A rendkívüli munkavédelmi oktatás célja, hogy tanulságos eseményhez kötődően (pl.: egy súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset) alkalmat biztosítson a megelőzési kérdéseinek, tanulságainak megbeszélésére. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható tanulságok elemző megtárgyalása. 17 A rendkívüli oktatás keretében ismertetni kell a bekövetkezett esemény okait, a hasonló esetek megelőzésének lehetőségeit, a megtett intézkedéseket. Az oktatás során célszerű a munkavállalók véleményét kikérni arról, hogyan látják az esemény bekövetkezésének oksági láncolatát, elegendőnek érzik-e a megelőzés érdekében tett intézkedéseket és ezek hatékonyságát.

A munkavédelmi oktatás időpontja

A munkavédelmi oktatást ”rendes munkaidőben” kell megtartani. Az előírás azt jelenti, hogy a munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani és nem járhat a munkavállaló szempontjából sem a magánideje csökkenésével, sem más anyagi hátrány okozásával. A munkavédelmi oktatással töltött időre a munkavállalót átlag kereset illeti meg.

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.